Zamówienia Publiczne - Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zaplecza Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie Tarnów, dnia 29 stycznia 2018 r. wybrano: firmę SAMSON Sp. zo o.o. Czytaj więcej...

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie – DN/1/2017

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie z dnia 8 listopada 2017 r. dotyczące zapytania ofertowego DN/1/2017 na świadczenie usługi doradztwa budowlanego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Czytaj więcej...