Historia teatru

Historia Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

Teatr im. L. Solskiego ma ciekawą i bogatą historię sięgającą XVIII w., którą zapoczątkował działający w latach 1709 – 1720 teatr szkolny. W kolejnych latach idee teatru podtrzymują różnego rodzaju stowarzyszenia i teatry amatorskie. Tarnów gościł teatry wędrowne i sceny zawodowe ze Lwowa, Krakowa, Niemiec, Czech i Włoch. Częste kontakty ze światem sztuki teatralnej wzbudziły potrzebę utworzenia w Tarnowie własnego teatru. Podejmowano wiele prób, które uwieńczone zostały sukcesem.

Historia Teatru w Tarnowie

1945 – 1953 – Teatr w Tarnowie po wojnie

1957 – 1958 – upaństwowionie teatru w Tarnowie

1970 – 1976 – rozbudowa i nagrody dla Teatru w Tarnowie

1988 – 1992 – teatr w okresie transformacji ustrojowej

1993 – 1997 – Jubileuszowy, czterdziesty sezon artystyczny, radykalne zmiany i początek festiwalu TALIA

1998 – 2003 – budowa nowego zespołu oraz zmiana dyrektora

2008 – 2011 – przebudowa teatru w Tarnowie

2011 – 2014 – nowe projekty i rozwój festiwalu Talia

2014 – 2018 – ostatnie dzieje teatru

2019 do chwili obecnej