Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę zaplecza Teatru

Informacja z otwarcia oferty złożonej w terminie do dnia 19.01.2018 r. do godziny 9:00 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Tarnów, 19 stycznia 2018 r.

Informacja z otwarcia oferty złożonej w terminie do dnia 19.01.2018 r. do godziny 9:00 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę zaplecza Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

w trybie przetargu nieograniczonego

1)      Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 6 458 019, 78 zł brutto

2)      Firmy, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, okres gwarancji, termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach:

 

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) Wykonawcy Adres  Wykonawcy Cena oferty (brutto) w PLN Okres gwarancji (miesiące) Termin wykonania zamówienia Warunki płatności

1

SAMSON Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Ul. Fabryczna 9,  33-132 Niepołomice

6 385 821,17 zł

60

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

 

(załącznik na dole strony)

——————————————————————————————————————————————–
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA I TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę zaplecza Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający zmienił treść ogłoszenia oraz SIWZ przedłużając jednocześnie  jednocześnie termin skałdania ofert.
Zmianie uległy następujące sekcje ogłoszenia:
II. 4
Było:
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa zaplecza Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
powinno być:
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa zaplecza Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie oraz dostawa wyposażenia pracowni stolarskiej, krawieckiej i plastycznej
IV. 6.2
Było:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-05, godzina 9:00
Zmieniono na:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-19, godzina 9:00
Dodano treść
II.5

30200000-1 – urządzenia komputerowe

30213000-5 – komputery osobiste

30232000-4 – sprzęt peryferyjny

 

39100000-3 – meble

39180000-7 – meble laboratoryjne

39173000-5 – meble do przechowywania

39150000-8 – różne meble i wyposażenie

39130000-2 – meble biurowe

39120000-9 – stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

39110000-6 – siedziska, krzesła i produkty z nimi związane i ich części

 

42000000-6 – maszyny przemysłowe

42999000-5 – odkurzacze i froterki do podłóg inne niż używane w gospodarstwie domowym

42700000-3 – maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i skóry

42600000-2 – obrabiarki

 

48000000-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne