Scena Underground

Informacje o Scenie Underground tarnowskiego teatru

Możliwość ustawienia modułowej sceny w dowolnej aranżacji. Sala położona w podziemiach tarnowskiego teatru. Sala idealna na offowe wydarzenia artystyczne. Sala może pomieścić do 90 osób – w przypadku ustawienia tylko miejsc siedzących, oraz do 50 – w przypadku ustawienia krzeseł oraz stołów.Osobom z niepełnosprawnością ruchową poruszającym się na wózku inwalidzkim wejście na salę utrudniają schody prowadzące na widownię.

Ceny wynajmu scen Teatru im. Ludwika Solskiego:

    • Duża - 4000 zł (kwota netto)
    • Mała - 2000 zł (kwota netto)
    • Underground - 1000 zł (kwota netto)

Podane ceny nie zawierają kosztów obsługi, które ustalane są każdorazowo z uwzględnieniem stopnia skomplikowania i charakteru imprezy oraz systemu rozliczania czasu pracy pracowników.
Wysokość stawki za wynajem każdorazowo określana jest umową z zamawiającym.

Warunki techniczne Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

    • Amfiteatralna widownia z 290 fotelami oraz 6 miejscami dla osób niepełnosprawnych.
    • Scena o głębokości 11 m, szerokości 8,5 m i wysokości 4,5 m.

Oświetlenie i nagłośnienie:

Parametry oświetlenia i nagłośnienia dużej sceny teatru - plik do pobrania

Informacje o scenie oraz warunkach wynajmu dostępne są telefonicznie oraz mailowo:

tel. +48 14 688 32 87 mail: adm@teatr.tarnow.pl