Teatr przyjazny seniorom

Od wielu lat Teatr im. Ludwika Solskiego zaprasza osoby starsze do jak najaktywniejszego uczestniczenia w kulturze. Seniorzy to ważna grupa widzów stanowiąca znaczny odsetek klientów Teatru Solskiego, a zarazem bardzo opiniotwórcze środowisko. W związku z zachodzącymi zmianami demograficznymi i społecznymi seniorzy są rosnącą grupą odbiorców oferty Teatru. Jest to powodowane dostępnością większej ilości wolnego czasu, jak i zdolnością do samoorganizacji.

W ofercie Teatru Solskiego znajduje się szereg preferencyjnych ulg dla seniorów – m.in. bilety ulgowe dla emerytów i rencistów, bilety grupowe, a także bilety dla osób z niepełnosprawnością. Swoją ofertę dla seniorów Teatr stara się promować poprzez kontakt ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz seniorów. Budynek Teatru po zakończonej w 2011 roku modernizacji cechuje zwiększona funkcjonalność dla osób niepełnosprawnych. To wszystko sprawia, że Teatr jest miejscem przyjaznym seniorom.

Seniorzy korzystają również z biletów rodzinnych zabierając swoje wnuki i prawnuki na spektakle familijne. Dzięki specjalnym akcjom promocyjnym, skierowanym do seniorów, cena wejścia na spektakl jest atrakcyjna, co daje niepowtarzalną okazję poszerzenia horyzontów i spędzenia wyjątkowego wieczoru na widowni.

Seniorzy jako klienci instytucji jaką jest teatr w Tarnowie są obecni od momentu jego założenia. Od momentu przekształcenia go w teatr zawodowy możemy mówić o preferencyjnych ulgach dla tej grupy odbiorców oraz profilowaniu oferty. Wraz z rozwojem organizacji pozarządowych skupiających seniorów oraz utworzeniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku współpraca uległa zacieśnieniu, a kontakty stały się częstsze. W wielu przypadkach umożliwiając seniorom nie tylko bierne korzystanie z oferty Teatru, ale niejednokrotnie prezentację własnych teatralnych talentów.
W ostatnich latach Duża Scena jest miejscem nie tylko miejscem odbioru oferty spektakli i koncertów jakie organizuje Teatr Solskiego, ale również miejscem spotkań, odczytów i prezentacji przedstawień organizowanych przez seniorów.

Promocja oferty wśród Seniorów
Swoją ofertę dla seniorów Teatr stara się promować poprzez kontakt ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz seniorów. Są to m.in. Uniwersytety Trzeciego Wieku, Związki Emerytów i Rencistów, czy też Związek Nauczycielstwa Polskiego z pobliskich gmin i powiatów. Ponadto bardzo dobrze układa się współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz grupami seniorów działających przy parafiach oraz domach kultury na terenie regionu tarnowskiego.
Seniorzy znajdują się w grupie klientów którzy jako pierwsi – jeszcze przed premiera mają okazje oceniać pracę reżyserów podczas prób generalnych oraz pokazów przedpremierowych.

W ofercie Teatru im. Ludwika Solskiego znajduje się szereg preferencyjnych ulg dla seniorów.
Bilet ulgowy – dostępny dla emerytów i rencistów po okazaniu legitymacji – bilety indywidualne w cenie 35 zł. Osobom posiadającym Kartę Seniora lub Kartę Tarnowskiego Seniora proponujemy cenę 30 zł
Bilet dla osób z niepełnosprawnością – bilet dostępny dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów po okazaniu legitymacji osoby niepełnosprawnej. Celem zwiększenia dostępności do wydarzeń kulturalnych dla osób niepełnosprawnych wprowadzony został bilet ulgowy o wartości 20 zł, który umożliwia po okazaniu stosownej legitymacji upoważniającej do zniżek do wstępu na spektakle będące w repertuarze Teatru (produkcje własne tarnowskiego teatru).

Czy budynek jest wolny od barier architektonicznych?
Teatru im. L. Solskiego po modernizacji cechuje zwiększona dostępność budynku. Po modernizacji obiekt zyskał na funkcjonalności i dostępności. Dla osób niepełnosprawnych lub mających problemy z poruszaniem się od strony budynku Poczty Polskiej, znajduje się wydzielone i oznaczone miejsce postojowe, Od strony przystanku komunikacji miejskiej zlokalizowany jest podjazd do holu budynku. Biuro Obsługi Widowni i kasy zlokalizowane są w Foyer, dzięki czemu osoby odwiedzające Teatr Solskiego mają dostęp do pełnej informacji o repertuarze. Duża widownia przybrała kształt amfiteatralny. W pierwszym rzędzie znalazło się 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Odpowiednio przystosowana toaleta uwzględniająca potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze obok szatni. Teatr jest wyposażony w windę pozwalającą wjechać na pierwsze piętro, gdzie w znajduje się Mała Scena oraz pomieszczenia administracyjne. Nowy Solski to również duże, przestronne Foyer z zamontowanym systemem wystawienniczym, w przestrzeni którego organizowane są wystawy. 

Dodatkowe informacje o ofercie dla seniorów można uzyskać w Biurze Promocji i Organizacji Widowni codziennie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00 lub telefonicznie (14) 688 32 87, tel. kom. 784 976 025, e-mail: promocja@teatr.tarnow.pl lub kasabiletowa@teatr.tarnow.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy!


„60+Kultura”
Teatr kilkakrotnie brał udział w ogólnopolskiej akcji – Weekend seniora z kulturą. Akcja „60+Kultura” organizowana w pierwszy weekend jesieni, była skierowana do osób powyżej sześćdziesiątego roku życia. Projekt miał na celu zachęcić do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, dzięki wykorzystaniu oferty dostępnej w miejscu zamieszkania seniorów. Bilety były dostępne w promocyjnej cenie 10 zł.

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie został wyróżniony certyfikatem “Miejsce przyjazne seniorom”. Wręczenie certyfikatu odbyło się 1 października 2019 r. podczas uroczystej gali organizowanej z okazji Dnia Tarnowskiego Seniora. W konkursie organizowanym przez Urząd Miasta Tarnowa wyróżnione zostały miejsca najbardziej przyjazne Seniorom na mapie Tarnowa. Przyjazne w rozumieniu takie, które dysponują wachlarzem usług i świadczeń odpowiadających potrzebom seniorów.