Bilety

Zakup biletów online

Zakup biletów na spektakle jest możliwy w kasie teatru oraz w serwisie Bilety24

 

Kasa biletowa

Kasa biletowa
ul. Mickiewicza 4 / pokój nr 4

od wtorku do piątku w godz: 9:00 - 17:00
oraz w weekendy na dwie godziny przed spektaklem

Rezerwacja biletów

Dział Promocji i Organizacji Widowni
ul. Mickiewicza 4 / pokój nr 4

od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 - 16:00

Zakup biletów on-line

Kup bilet przez Internet
Kliknij tutaj, aby zamówić bilet on-line

DOKONANIE REZERWACJI/KUPNO BILETU JEST JEDNOZNACZNE Z ZAPOZNANIEM SIĘ I AKCEPTACJĄ REGULAMINU DLA WIDZÓW TEATRU

W kasie teatru akceptujemy płatności gotówką oraz kartą płatniczą. Na 40 minut przed spektaklem kasa teatralna w pierwszej kolejności prowadzi obsługę sprzedaży biletów na dany spektakl.

Rezerwacja indywidualna biletów (do 8 osób) jest ważna 3 dni robocze od daty rezerwacji (do daty ważności rezerwacji nie wchodzi weekend, poniedziałek i dzień rezerwacji). Po tym czasie zarezerwowane miejsca wracają ponownie do sprzedaży.

Bilet normalny – 50 zł (dotyczy premier) 

Bilet normalny – 60 zł  - spektakle Mayday, Kolacja dla głupca, Tartuffe albo Szalbierz 

Bilet ulgowy – 35 zł: emeryt/rencista/student/uczeń 

Bilet ulgowy – 45 zł - spektakle Mayday, Kolacja dla głupca, Tartuffe albo Szalbierz

Bilet 30– bilety dla posiadaczy: Karty Tarnowskiej Rodziny/Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, Karty Tarnowskiego Seniora/Ogólnopolskiej Karty Seniora, karty ZNP (Związek Nauczycielstwa Polskiego)

Bilety ulgowe lub dla posiadaczy kart należy okazać bileterowi wraz z legitymacją/kartą przy wejściu na widownię

Bilet grupowy (dotyczy spektakli wieczornych):

40 zł - grupa od 4 do 20 osób 

Bilet grupowy od 4 do 20 osób - 50 zł - spektakle Mayday, Kolacja dla głupca, Tartuffe albo Szalbierz

35 zł - grupa od 21 osób 

Bilet grupowy od 21 osób - 45 zł - spektakle Mayday, Kolacja dla głupca, Tartuffe albo Szalbierz

 

Bilet szkolny (dotyczy spektakli dopołudniowych):

35 zł - dotyczy spektakli: "Ania z Zielonego Wzgórza", "Balladyna", "HAMLET.LEGENDA", "Tango", "Tartuffe albo Szalbierz"

30 zł - dotyczy spektakli: "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek", "Tajemniczy ogród", "Mały książę", "Oskar i pani Róża", "Kantata na cztery skrzydła", "Skąpiec", "Śluby panieńskie", "Szewcy", "Zbrodnia i kara", 

25 zł - pozostałe spektakle

2 zł - opieka szkolna (przedszkola i szkoła podstawowa klasy I-III – 1 opiekun na 10 dzieci, klasy IV-VIII, szkoły średnie – 1 opiekun na 15 uczniów, pozostali opiekunowie płacą bilet wg cennika)

Grupy WTZ/DPS – podopieczni płacą bilet 20zł/os. – opieka 2zł/os. w przeliczeniu 1 opiekun na 5 podopiecznych

Wszystkie rezerwacje grupowe/szkolne (powyżej 8 osób) należy potwierdzić przy użyciu specjalnego formularza w zakładce: Bilety>Formularz rezerwacji grupowej

Bilet rodzinny/spektakle familijne: 

90 zł - za bilet dla 3-osobowej rodziny (w tym co najmniej 1 dziecko). Ponadto każda następna osoba płaci tylko 30 zł. Bilet rodzinny obowiązuje na spektakle familijne. Dzieci poniżej 3 roku życia uczestniczą w spektaklu bezpłatnie – na kolanach rodziców na ich odpowiedzialność.

40 zł - cena biletu normalnego na spektakl familijny dla osoby dorosłej

Bilet dla osób z niepełnosprawnością:

20zł - bilet dostępny dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów (dotyczy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności) po okazaniu legitymacji osoby niepełnosprawnej.

ZWROTY

Zwrot za bilety na spektakl jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu tylko w przypadku odwołania spektaklu przez Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Zwrot biletu jest konieczny, gdyż traci ważność i nie ma możliwości wykorzystania go na ten sam tytuł w innym terminie. Bilety zakupione w kasie teatru podlegają zwrotowi 100% kwoty za okazaniem paragonu/faktury a bilety zakupione w serwisie Bilety24 zwracane są automatycznie w kwocie pomniejszonej o wysokość prowizji (wg pkt X ppkt 5 Regulaminu serwisu Bilety24).

KODY RABATOWE

Kody rabatowe przydzielone na wybrane wydarzenia, których organizatorem jest Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie działają w kasie teatru oraz online w serwisie Bilety24 - przy zakupie biletów normalnych, ulgowych, rodzinnych (spektakle familijne) oraz grupowych (do 8 sztuk włącznie).

 

 

  Formularz rezerwacji grupowej

  Rezerwacja na jeden spektakl:


  Chcę dodać kolejny spektakl:


  Chcę dodać kolejny spektakl:


  Chcę dodać kolejny spektakl:


  Chcę dodać kolejny spektakl:


  Chcę dodać kolejny spektakl:  Rezerwacja biletów grupowych/szkolnych na spektakle dopołudniowe/wieczorne odbywa się na następujących zasadach:

  • należy dokonać rezerwacji telefonicznej na wybrany termin spektaklu dzwoniąc pod numer telefonu Biura Promocji i Organizacji Widowni: 14 688 32 87, 784 976 025 lub Kasy Biletowej 668 323 998;

  • w terminie 3 dni roboczych od dnia rezerwacji telefonicznej należy wypełnić poniższy Formularz rezerwacji grupowej;

  • w wiadomości zwrotnej otrzymają państwo druk zamówienia (PDF), który należy wypełnić tylko w przypadku, gdy jest potrzebna faktura na przelew. Zamówienie należy wtedy wydrukować, podbić pieczątką placówki, uzupełnić oraz dostarczyć do kasy teatru w dniu spektaklu. Ten sam druk zamówienia można pobrać tutaj >>>POBIERZ PLIK<<<

  • rezygnacja z rezerwacji odbywa się telefonicznie pod numerami telefonów Biura Promocji i Organizacji Widowni: 14 688 32 87, 784 976 025 lub Kasy Biletowej 668 323 998 oraz pisemnie na adres: rezerwacja@teatr.tarnow.pl. Odwołanie rezerwacji jest bezpłatne do 2 tygodni przed terminem spektaklu.

  WAŻNE - SPOSÓB PRZELICZANIA BILETÓW DLA OPIEKUNÓW:
  Opiece szkolnej (lub z innych instytucji) przysługuje bilet 2zł/os. z racji sprawowania opieki nad uczestnikami w trakcie spektaklu:

  • przedszkola i szkoły podstawowe: klasy I-III – 1 opiekun na 10 dzieci;

  • szkoły podstawowe: klasy IV-VIII, szkoły średnie – 1 opiekun na 15 uczniów;

  Pozostali opiekunowie płacą bilet wg cennika szkolnego danego spektaklu.
  Uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności w grupie szkolnej: 20zł/os. Jeżeli ten uczeń wymaga dodatkowej opieki - opiekun też płaci 20zł/os.. W przypadku gdy przysługuje opiekun z racji liczby podopiecznych w grupie - wtedy płaci 2zł/os.

  Grupy WTZ/DPS – podopieczni płacą bilet 20zł/os. – opieka 2zł/os. w przeliczeniu 1 opiekun na 5 podopiecznych.

  W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Promocji i Organizacji Widowni.

  Pliki do pobrania

  Wszystkie dokumenty w tym regulaminy i karty zgłoszeniowe w wersji PDF do pobrania:

  Pliki dot. Regulaminu

  Regulamin widowni Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
  Aktualizacja z dnia 28 marca 2022 roku

  Regulamin określa zasady korzystania z widowni Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

  Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

  POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  1. Goście Teatru im. Ludwika Solskiego zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
  2. Zasady postępowania określone niniejszym regulaminem obowiązują na całym terenie Teatru im. Ludwika Solskiego wraz z parkingiem.
  3. Wstęp na widownię Teatru im. Ludwika Solskiego jest możliwy za okazaniem ważnego biletu/wejściówki/zaproszenia. Na spektaklu samodzielnie mogą przebywać dzieci, które ukończyły 13 lat (za okazaniem legitymacji szkolnej). Dzieci poniżej 13 roku życia wchodzą na widownię Teatru tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
  4. Podczas spektakli i imprez organizowanych przez Teatr im. Ludwika Solskiego zabrania się:

  a) Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez zgody Teatru im. Ludwika Solskiego.

  (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
  b) Korzystania z telefonów komórkowych.

  c) Spożywania alkoholu i palenia papierosów.

  d) Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie spektaklu, uczestniczenie w imprezie.

  e) Wnoszenia i spożywania na sali teatralnej artykułów spożywczych i napojów.

  f) wnoszenie na teren imprezy przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwu osób przebywających w teatrze.

  5. Szatnia Teatru im. Ludwika Solskiego jest bezpłatna i dozorowana. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz dokumenty pozostawione w szatni.
  6. Teatr im. Ludwika Solskiego nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe i dokumenty, zagubione na terenie Teatru oraz utracone na skutek kradzieży.
  7. Po zakończeniu spektaklu Gość zobowiązany jest do pozostawienia na widowni porządku oraz czystości.
  8. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia widowni obowiązuje odszkodowanie w pełnej wartości zniszczonego mienia. Przypadki niszczenia lub uszkodzenia wyposażenia widowni będą zgłaszane na Policję.

  POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

  Na spektakle obowiązują ceny biletów wg zarządzenia dyrektora. Cennik biletów dostępny jest na tablicy informacyjnej kasy Teatru oraz na stronie internetowej www.teatr.tarnow.pl.
  Cennik biletów oraz zasady rabatów udostępnia się widzowi do wglądu. Ogłaszane ceny są cenami brutto bez zastosowania rabatów.
  Bilety ulgowe przysługują osobom uprawnionym po okazaniu dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi.
  1. Rezerwacji miejsc na spektakle można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 14 688 32 87 lub osobiście w kasie Teatru z wyprzedzeniem do 7 dni.

  2. Rezerwację na spektakl można w każdej chwili unieważnić telefonicznie lub w kasie Teatru podając nazwisko, numer rezerwacji lub hasło, pod jakim została zrobiona rezerwacja.
  3. Kasa Teatru czynna jest czynna od wtorku do piątku od 9.00-17.00 oraz na dwie godziny przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu spektaklem.
  4. Zarezerwowane bilety na spektakle należy odebrać najpóźniej do 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana.

  5. Zwrot za bilety na spektakl jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu tylko w przypadku odwołania spektaklu przez Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Zwrot biletu jest konieczny, gdyż traci ważność i nie ma możliwości wykorzystania go na ten sam tytuł w innym terminie. Bilety zakupione w kasie teatru podlegają zwrotowi (100% kwoty) za okazaniem paragonu/faktury, a bilety zakupione w serwisie Bilety24 zwracane są automatycznie w kwocie pomniejszonej o wysokość prowizji.

  6. Kasa Teatru jest zamykana 5 minut po rozpoczęciu ostatniego spektaklu.

  7. Bilety grupowe są sprzedawane dla grup 4 osobowych i większych.

  8. Bilety należy zachować do końca trwania spektaklu.

  Na spektakle i imprezy organizowane w Teatrze im. Ludwika Solskiego wstępu NIE MAJĄ:

  a) osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

  b) osoby zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, niniejszym regulaminem i/lub zagrażające bezpieczeństwu innych uczestników imprezy lub personelu,
  c) osoby, którym dyżurujący lub przedstawiciel służby porządkowej odmówi prawa wstępu na imprezę. Osoba dyżurująca nie musi podawać przyczyny, dla której odmówił wstępu na imprezę danej osobie.

  9. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:

  a) Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem KONTRAHENTÓW,

  b) W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW.
  c) Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w spektaklu lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

  d) Sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Teatru im. Ludwika Solskiego.

  10. Widzowie spóźnieni.

  a. Z chwilą rozpoczęcia przedstawiania spóźnieni Widzowie zajmują miejsca wskazane przez Obsługę Widowni.

  b. Zajęcie wykupionego miejsca będzie możliwe po przerwie.

  c. W wyżej wymienionych przypadkach nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.

  ODWOŁANIE I ZMIANA TERMINU SPEKTAKLU/IMPREZY

  1. Informacje dotyczące ewentualnych zmian w programie imprez są udostępniane w jak najwcześniejszym terminie na stronie internetowej Teatru im. Ludwika Solskiego www.teatr.tarnow.pl. Posiadacz biletu powinien sprawdzić, czy impreza nie została odwołana, zmieniona lub przeniesiona na inny termin.

  2. Najbardziej aktualne informacje w powyższym zakresie dostępne są pod numerem telefonu 14 688 32 87.

  ZWROTY, ZAMIANY

  1. Teatr nie przewiduje możliwości zwrotu biletów ani zamiany na inne terminy lub spektakle z wyjątkiem odwołania spektaklu z winy Teatru lub z innych przyczyn leżących poza kontrolą Teatru. W szczególności nie podlega zwrotowi bilet, po terminie spektaklu w przypadku jeżeli spektakl się odbył.

  2. W przypadku konieczności odwołania spektaklu Teatr zaoferuje widzom, którzy nabyli bilety w kasie Teatru zwrot pełnej kwoty uiszczonej za bilety lub możliwość zamiany na inny termin przy czym zamiana może być dokonana jedynie w cenach wynikających z cennika teatru za dopłatą lub zwrotem ewentualnej różnicy.

  KONTROLA BILETÓW

  1. Widz korzystający z usług Teatru zobowiązany jest posiadać przy sobie oryginalny ważny na dany spektakl bilet zakupiony w kasie Teatru. Bilet podlega kontroli w momencie wejścia na widownię. W momencie wpuszczania na widownię usuwany jest kupon kontrolny. Bilet może byś kontrolowany kilkakrotnie w czasie trwania spektaklu. Do kontroli biletów upoważnienie są pracownicy Teatru wyznaczeni do kontrolowania ruchu widowni. Pracownik teatru może zażądać okazania dokumentu uprawniającego do zniżek.

  Goście Teatru im. Ludwika Solskiego zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do nadawanych komunikatów oraz zaleceń obsługi.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych organizatora zostaną usunięte z terenu Teatru lub przekazane policji.
  W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.

  2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do dyrekcji Teatru im. Ludwika Solskiego.

  3. Wszelkie sprawy sporne należy zgłaszać do dyrekcji Teatru. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia spraw spornych zostaną one rozpatrzone przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Teatru.

  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2011 r.
  Uwagi:
  Obiekt jest monitorowany

  Serdecznie zapraszamy do zakupu teatralnej karty podarunkowej, która jest doskonałym pomysłem na prezent dla rodziny, bliskich i przyjaciół. To także atrakcyjna propozycja dla firm, które poszukują podarunków dla swoich pracowników i partnerów biznesowych.

  Zasady korzystania z karty podarunkowej:

  W repertuarze mamy ponad czterdzieści tytułów dla dorosłych i dla dzieci, spektakle komediowe, muzyczne, dramaty, adaptacje klasyki literatury czy spektakle kabaretowe.
  Kartę można doładować dowolną kwotą na rok (naliczany od dnia doładowania) a obdarowana osoba sama wybiera spektakl i termin, w którym zrealizuje prezent.
  Karta umożliwia zakup biletów na wszystkie spektakle i wydarzenia, których organizatorem jest Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.
  Środków z karty podarunkowej nie można zrealizować na spektakle impresaryjne oraz inne wydarzenia gościnne.
  Stan środków na karcie można sprawdzić w kasie teatru (również telefonicznie) i w razie potrzeby doładować dowolną kwotą. Podczas rozmowy należy podać numer karty.

  Gdzie kupić teatralną kartę podarunkową:

  Karty podarunkowe dostępne są wyłącznie w kasie biletowej teatru przy ul. Mickiewicza 4.
  Nie ma możliwości zakupu jej przez serwis Bilety24.

  Informacji dotyczących karty podarunkowej udziela Kasa Biletowa teatru oraz Biuro Promocji i Organizacji Widowni: tel. 668 323 998, 784 976 025, 14 688-32 87

  STRONA W PRZYGOTOWANIU


  Zapraszamy wkrótce!