Zespół

Matylda Baczyńska
Aktorka
Matylda-Baczynska
Dominika Markuszewska
Aktorka
Dominika-Markuszewska

Kinga Piąty
Aktorka
Kinga Piaty
Ewa Sąsiadek
Aktorka
Ewa-Sasiadek
Monika Wenta
Aktorka
Monika-Wenta

Anna Zachciał
Aktorka
Anna-Zachcial


Maciej Babicz
Aktor
Maciej-Babicz
Aleksander Fiałek
Aktor
Aleksander-Fialek

Piotr Hudziak
Aktor
Piotr-Hudziak
Filip Kowalczyk
Aktor
Filip Kowalczyk
Stefan Krzysztofiak
Aktor
Stefan Krzysztofiak

Jerzy Pal
Aktor
Jerzy Pal
Ireneusz Pastuszak
Aktor
Aleksander-Fialek

Tomasz Piasecki
Aktor
Tomasz Piasecki
Kamil Urban
Aktor
Kamil Urban
Tomasz Wiśniewski
Aktor
Tomasz Wiśniewski
Rafał Balawejder
Dyrektor Naczelny
Rafał Balawejder
Matylda Baczyńska
Dyrektor Artystyczna
Matylda-Baczynska

Karolina Gibki
Aktorka
Matylda-Baczynska
Ewa Jakubowicz
Aktorka
Ewa Jakubowicz
Jolanta Januszowna
Aktorka
Jolanta Januszowna
Anna Krużel
Statystka
Matylda-Baczynska
Arkadiusz Boryczka
Muzyk
Matylda-Baczynska
Ireneusz Mosio
Aktor
Ireneusz Mosio
Jerzy Ogrodnicki
Aktor
Jerzy Ogrodnicki
Tomasz Schimscheiner
Aktor
Tomasz Schimscheiner

Załączniki