Zespół

Matylda Baczyńska
Aktorka
Matylda-Baczynska
Karolina Fortuna
Aktorka
Karolina-Fortuna
Dominika Markuszewska
Aktorka
Dominika-Markuszewska
Kinga Piąty
Aktorka
Kinga Piaty
Ewa Sąsiadek
Aktorka
Ewa-Sasiadek

Monika Wenta
Aktorka
Monika-Wenta

Aleksander Fiałek
Aktor
Aleksander-Fialek
Piotr Hudziak
Aktor
Piotr-Hudziak
Filip Kowalczyk
Aktor
Filip Kowalczyk
Stefan Krzysztofiak
Aktor
Stefan Krzysztofiak
Jerzy Pal
Aktor
Jerzy Pal

Ireneusz Pastuszak
Aktor
Aleksander-Fialek
Tomasz Piasecki
Aktor
Tomasz Piasecki
Kamil Urban
Aktor
Kamil Urban
Tomasz Wiśniewski
Aktor
Tomasz Wiśniewski
Rafał Balawejder
Dyrektor Naczelny
Rafał Balawejder
Matylda Baczyńska
Dyrektor Artystyczna
Matylda-Baczynska

Ewa Jakubowicz
Aktorka
Ewa Jakubowicz
Jolanta Januszowna
Aktorka
Jolanta Januszowna
Anna Zachciał
Aktorka
Anna-Zachcial
Maciej Babicz
Aktor
Maciej-Babicz
Ireneusz Mosio
Aktor
Ireneusz Mosio
Jerzy Ogrodnicki
Aktor
Jerzy Ogrodnicki
Tomasz Schimscheiner
Aktor
Tomasz Schimscheiner
Kamil Toliński
Aktor
Kamil-Toliński