na granatowym tle kolorowy napis ludwiś w eduakcji

Ludwiś w eduAKCJI. W Teatrze Solskiego ruszają zapisy na warsztaty dla szkół podstawowych.

W tarnowskim teatrze rozpoczyna się nabór do projektu „Ludwiś w eduAKCJI”, realizowanego w latach 2022 – 2023. To innowacyjny pomysł Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie polegający na przeniesieniu teatralnych zajęć do szkół i wykorzystaniu narzędzi, możliwości i artystycznych doświadczeń jakie wnosi teatr. W 2022 roku, zadanie skierowane jest do uczniów klas I do VI. W zakwalifikowanych szkołach zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty aktorskie, muzyczne i plastyczne. A efektem końcowym będzie uroczysty pokaz na scenie tarnowskiego teatru.

Celem zajęć jest twórcze aktywizowanie uczniów oraz rozwijanie różnorodnych kompetencji, między innymi otwartości na nowe sytuacje i rozwiązania, rozwój kreatywności i inicjatywy, zdolności komunikacyjnych i współdziałania czy rozwój zaufania do siebie i do własnych pomysłów. Dodatkowo uczestnicy projektu wezmą udział w Dniu z Ludwisiem, czyli spektaklu teatralnym połączonym z wyjątkowym oprowadzaniem po teatrze.

Poprzez zadanie „Ludwiś w eduAKCJI” pragniemy rozszerzyć działalność tarnowskiego teatru o stałą współpracę z placówkami oświatowymi. Współpraca ta obejmie wspólne działanie nad tym samym zadaniem. Dzięki temu staniemy się strategicznymi partnerami w procesie edukacji kulturalnej – mówi Rafał Balawejder, Dyrektor Naczelny

Motywem przewodnim pierwszego roku z Ludwisiem jest fantastyka, świat wyobraźni, zainteresowań i inspiracji uczestników projektu. To do dzieciaków należeć będzie ostateczny wybór kierunku i kształt scenariusza jaki powstanie podczas zajęć. Zaś Widocznym efektem warsztatów, będą pokazy finałowe, przed publicznością, na deskach tarnowskiego teatru. A szkoła biorąca udział w projekcie otrzyma tytuł honorowego Szkoły partnerskiej Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

Jak zgłosić grupę na warsztaty:

Należy zapoznać się z regulaminem (do pobrania na stronie www.teatr.tarnow.pl), w którym znajdują się szczegółowe informacje o przebiegu zadania. Następnie uzupełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go mailowo w terminie do 9 października na adres ludwis@teatr.tarnow.pl

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego

Fot. Paweł Topolski