“Trans-Atlantico” na  XV Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Radomiu

Miło nam poinformować, że spektakl “Trans-Atlantico” w reżyserii Tomasza Gawrona zostanie zaprezentowany 11 października na XV Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Radomiu.

Podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji Festiwalu wystąpią goście z Polski i zagranicy. Prezentowane spektakle oceni profesjonalne Jury oraz publiczność w osobnym głosowaniu. Festiwal poświęcony jest sylwetce Witolda Gombrowicza, a głównym przedmiotem jego zainteresowania są teatralne realizacje Gombrowiczowskich tekstów, powstałe w polskich i zagranicznych teatrach. 

Festiwal potrwa od 8 do 15 października. Będzie mu towarzyszyć m.in. wystawa prac zgłoszonych do konkursu na najciekawszy plakat Gombrowiczowski, wystawa rysunków pt. “Iwona, księżniczka Burgunda” autorstwa radomskiej artystki Urszuli Świerczyńskiej, debata literacka oraz spotkania z artystami i twórcami transmitowane w mediach społecznościowych.

Powieść “Trans-Atlantico” została zainspirowana pobytem Gombrowicza w Argentynie. Zderzenie polskości z południowym smakiem, konserwatywnego patriotyzmu z wolnością nowego życia na obczyźnie, rozbuchanej erotyki z ciasnym gorsetem narzucanych norm zaowocowało powieścią, w której Gombrowicz w przenikliwy i ironiczny sposób rozprawił się z narodowymi mitami, anachronizmami i stereotypami. Scenariusz tarnowskiej prezentacji został uzupełniony o fragmenty „Dziennika” pisarza z pierwszych lat emigracji.

Więcej o festiwalu: https://festiwal.teatr.radom.pl/component/content/article/10-aktualnosc/103-xv-festiwal-gombrowiczowski-juz-w-pazdzierniku.html?Itemid=375

Fot. P. Topolski