Zofia Zoń z nagrodą

Zofia Zoń otrzymała nagrodę kulturalną TEMI im. Bogdana Wojowicza za debiut w 2013 roku. Wyróżnienie przyznane zostało za reżyserię spektaklu „Tlen” Iwana Wyrypajewa. Spektakl miał premierę w grudniu 2013 roku w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich działającej w teatrze im. L. Solskiego w Tarnowie.

Serdecznie dziękuję całemu zespołowi za współpracę nad realizacją tego tekstu – mówiła wzruszona laureatka odbierając nagrodę. To efekt naszego wspólnego wysiłku.

Nagroda im. Bogdana Wojtowicza, tarnowskiego działacza kultury (m.in. szefa BWA, pracownika teatru, pomysłodawcy festiwalu ART-FEST) przyznawana jest od 2012 roku. Ideą Nagrody Kulturalnej TEMI jest coroczne honorowanie ludzi, organizacji, instytucji, wydarzeń itp., które wywarły znaczący wpływ na kształt kultury w Tarnowie. O przyznaniu nagrody decyduje kapitułą składająca się z reprezentantów instytucji kultury, Komisji Kultury UMT oraz dziennikarzy TEMI.

Cieszy nagroda dla pani Zofii. Inicjatywy aktorów spotykają się z bardzo dobrym przyjęciem – podkreśla Rafał Balawejder, dyrektor Solskiego. Widzowie chętnie przychodzą na „Apetyt na czereśnie” zrobiony przez Ireneusza Pastuszaka i Kingę Piąty a program autorskiego kabaretu „NaTenCzas” Jerzego Pala wzbudza regularną wesołość podczas prezentacji. Te trzy produkcje powstały właśnie w takiej spontanicznej formule.

Załączniki