Zaplecze techniczne Solskiego do modernizacji

W wyniku dwóch procedur konkursowych projekt przebudowy zaplecza technicznego przy Teatrze im. L. Solskiego w Tarnowie uzyskał ponad trzy miliony dofinansowania. Dwa miliony pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Natomiast Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dofinansowanie w wysokości 1,3 mln zł w ramach programu Promesa 2017. Całość inwestycji ma kosztować sześć milionów, a jej realizacja potrwa co najmniej 12 miesięcy.

To bardzo dobra wiadomość dla teatru. Istniejące zaplecze ma blisko pół wieku i nie było w tym czasie remontowane – mówi Rafał Balawejder, dyrektor teatru. Od kilku lat przygotowaliśmy ten projekt: tworzona była koncepcja, projekt budowlany a teraz w końcu udało się uzyskać 3 mln 308 tysięcy dofinasowania.

W zaprojektowanym zapleczu znajdzie się sala prób, której do tej pory nie było w teatrze. Zostaną wyremontowane i wyposażone pracownie teatralne: stolarska, plastyczna i krawiecka. Wyburzony zostanie obecny garaż a w jego miejscu powstanie nowoczesny magazyn o powierzchni 250 m2,gdzie będą składowane (na dwóch poziomach) dekoracje ze spektakli.  Pojawi się także przenośnik taśmowy ułatwiający szybką zmianę dekoracji.

Dobudowana zostanie jeszcze jedna kondygnacja na istniejącym budynku zaplecza, gdzie powstanie pięć pokoi gościnnych dla twórców wraz z zielonym tarasem. Dla lepszej komunikacji pojawi się nowa klatka schodowa oraz winda z której będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnością.

Realizacja projektu umożliwi dostosowanie całego zaplecza technicznego do obowiązujących przepisów budowlanych oraz BHP. Teren zaplecza zostanie  na nowo wybrukowany i pojawią się miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnością. Całość prac budowlanych, wykończeniowych i wyposażenie nowego obiektu potrwa do połowy 2018 roku.

Bardzo zależy nam na przeprowadzeniu tej inwestycji w jak najszybszym czasie, bo wiąże się to z utrudnieniem pracy całego teatru. Myślę, że zaprojektowany zielony dach na nowym budynku magazynowym będzie cieszył oko tarnowian już od przyszłych wakacji, a pracownicy techniczni odczują znaczną poprawę warunków pracy – podkreśla dyrektor Balawejder

1972 rok – rozbudowa zaplecza teatralnego

2012 rok – decyzja o modernizacji zaplecza

2013 rok – przygotowanie koncepcji i projektu przebudowy

W 2015 roku – Komisja Kultury podjęła uchwałę popierającą konieczność remontu zaplecza teatru

W 2016 roku – Komisja Rewizyjna przy Radzie Miasta wskazała na konieczność wygospodarowania środków na remont zaplecza

2016 rok – złożenie wniosków o dofinansowanie: do MKiDN oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

W 2017 roku:

– otrzymaliśmy dofinasowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1 309 090,93 zł w ramach programu PROMESA Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

– otrzymaliśmy dofinasowanie w wysokości 1 999 999,96 zł w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

foto Paweł Topolski

Załączniki