Teatralne archiwum w Bibliotece

Teatr im. Ludwika Solskiego oraz Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie podpisały porozumienie o  współpracy. Efektem sformalizowanej kilkuletniej kooperacji może być już niebawem zaproszenie studentów do prac nad teatralnymi archiwaliami liczącymi w sumie kilkanaście tysięcy dokumentów i materiałów artystycznych, takich jak plakaty, programy teatralne czy fotosy ze spektakli.

“Jest nam niezmiernie miło, że Biblioteka Pedagogiczna „przyjęła nas na swoje półki” – mówi Rafał Balawejder, dyrektor teatru. – To będzie idealne rozwiązanie. Z czasem cały zbiór archiwum artystycznego zostanie uporządkowany i skatalogowany. Da to możliwość tworzenia prac dyplomowych dotyczących działalności Solskiego od lat sześćdziesiątych poprzedniego wieku.”

Archiwum posiada w swoich zasobach bogate i unikalne materiały artystyczne, gdyż obowiązkiem teatru jest dokumentowanie pracy oraz zabezpieczanie i gromadzenie wszelkich związanych z nią informacji. W zbiorze przekazanym w depozyt Bibliotece Pedagogicznej znajduje się kilkaset teczek z materiałami z poszczególnych premier, a wśród nich m.in.: egzemplarze sztuk zredagowanych przez reżyserów lub dramaturgów do wystawienia, programy teatralne do prezentowanych inscenizacji, fotodokumentacja z premier czy w końcu afisze i plakaty reklamowe.  Zawarte porozumienie zakłada włączenie i przechowywanie tych archiwaliów w zasobach bibliotecznych, przygotowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji oraz budowanie jakości edukacji kulturalnej i teatralnej poprzez wspólne wspieranie szkół, przedszkoli, placówek w ich rozwoju.

– “Cieszymy się z możliwości poszerzenia naszej oferty naukowej i czytelniczej w oparciu o teatralne zbiory – komentuje nawiązaną współpracę Beata Kania, dyrektorka Biblioteki Pedagogicznej. – Będziemy proponować pedagogom i nauczycielom wykorzystanie materiałów teatralnych na lekcjach związanych tematycznie ze sztukami wizualnymi i dramatycznymi, jak również polecać je osobom zajmującym się naukowo szeroko rozumianą wiedzą
o teatrze i kulturze.”

Teatr będzie na bieżąco opracowywał i udostępniał w wyznaczonym zakresie zgromadzoną dokumentację. Zapewni także niezbędne wyposażenie pomieszczenia, w którym będzie prowadzona działalność archiwalna przez pracowników i studentów. Udostępnianie materiałów teatralnych odbywać się będzie na podstawie karty czytelniczej Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie zgodnie z określonymi zasadami.