„Czarodziejskie zwierciadło” – Teatr partnerem projektu

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego w Dulczy Małej będą uczestniczyć w projekcie „Czarodziejskie Zwierciadło”, który znalazł się na liście 48 zwycięskich projektów V edycji programu grantowego Akademii Orange.

Głównym celem projektu jest rozwój uzdolnień aktorskich dzieci i młodzieży. W ramach projektu prowadzony będzie cykl warsztatów teatralnych. Dodatkowym atutem udziału w projekcie jest możliwość wyjazdów do teatru, filharmonii i opery. Zestawienie udziału w wydarzeniach kulturalnych z warsztatami pozwala uczestnikom projektu doświadczyć procesu twórczego. 

Całkowita wartość projektu to 12000 zł. Projekt potrwa od stycznia do maja 2014 roku a jego zakończeniem będzie przedstawienie teatralne w wykonaniu małych aktorów.

Przy okazji realizacji projektu prowadzona będzie współpraca z Teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim.

Patronat medialny nad projektem będzie sprawował Tygodnik Regionalny Korso.

Koordynatorzy projektu serdecznie dziękują kapitule Akademii Orange. Podziękowania przesyłają również partnerom merytorycznym i medialnym, którzy wyrazili chęć współpracy.