Zdjęcie trzech mężczyzn wręczenie dyplomu, kwiatów laureatowi

Reżyserskie konkury z Talią

Teatr L. Solskiego w Tarnowie zaprasza do udziału w konkursie twórców w celu wyłonienia reżysera spektaklu własnego na XXVI Festiwal Komedii Talia 2022.

Zainteresowane osoby muszą do 15 maja przygotować koncepcję wybranego spektaklu. Pierwsze próby zaplanowane są na koniec maja, a pokazy przedpremierowe w połowie września. Przedstawienie zostanie pokazane w ramach nurtu konkursowego Talii 2022 i musi uwzględniać charakter komediowy festiwalu. 

Sięgamy po tę rzadko spotykaną formułę otwartego konkursu z kilku powodówmówi Rafał Balawejder. Po pierwsze zaproponowaliśmy – w naszym wniosku aplikacyjnym na festiwal do Ministerstwa Kultury – szukanie „tytułu na życzenie”, po drugie jesteśmy ograniczeni środkami finansowymi, a taka formuła pozwoli na efektywniejsze ich wykorzystanie, i rzecz trzecia najważniejsza: liczymy, że w ten sposób wyłonimy utalentowanego twórcę, który na trudnym rynku reżyserii teatralnej będzie miał możliwość przygotowania premiery w teatrze instytucjonalnym.

Dyrekcja teatru oczekuje na zgłoszenia uwzględniające następujące wymogi:

– propozycja tytułu i eksplikacja idei reżyserskiej – co?, kto? dlaczego? w jakiej sprawie? (maksymalnie 1 strona A4 )

– podanie nazwisk współtwórców: scenografia, kostiumy, muzyka, reżyseria świateł itd.

– sztuka winna zakładać 6-9 osobową obsadę uwzględniającą zespół etatowy Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie

– harmonogram prób: 31 maja-3 czerwca próby czytane, 21 czerwca – 1 lipca, 2 sierpnia – 15 września

– pokazy przedpremierowe: 16-18 września, Duża Scena

– premiera, inauguracja festiwalu: 23 września, Duża Scena

przewidywany budżet na produkcję ok. 110 tys. zł.

Oferty należy przesyłać na maila: sekretariat@teatr.tarnow.pl do dnia 15 maja do godz. 20.00. Wyłonienie zwycięzcy do 23 maja 2022 roku.

Załączniki