Kultura w sieci. Aniela Piszowa 600 lecie Tarnowa

Kultura w sieci. Aniela Piszowa 600 lecie Tarnowa

Aniela Piszowa, polska publicystka, redaktorka, dziennikarka i wydawca, właścicielka oficyny wydawniczej i drukarni w Tarnowie, emancypantka. Redagowała między innymi tygodnik „Pogoń” i kalendarz „Tarnowianin”.
Książka “600-lecie Tarnowa” została wydana w 1930 r.

W nagraniu udział wzięły aktorki tarnowskiego teatru: Dominika Markuszewska, Kinga Piąty, Marta Dylewska, Ewa Sąsiadek oraz gościnnie Zuzanna Żmuda.

Ft. Artur Gawle, Małgorzata Mikos

Posłuchaj – kliknij na tytuł, aby zobaczyć listę utworów

Słowo wstępne
Metryka Tarnowa
Zamek Tarnowski
Genealogia i rządy Panów na Tarnowie
Ratusz tarnowski
Kościoły w Tarnowie
Kinga Piąty Biskupstwo w Tarnowie
Kinga Piąty Tarnów pod rządami Austrii
Kinga Piąty Samorząd gminny z r. 1866
Kinga Piąty Okres wielkich inwestycji w Tarnowie
Kinga Piąty Inwazja rosyjska 1914-1915
Kinga Piąty W odrodzonej Polsce
Kinga Piąty Tarnów w okresie odrodzenia Polski. Zamach stanu 12.05.1926 r. O Wielki Tarnów
Marta Dylewska Cechy tarnowskie. Mieszczaństwo
Marta Dylewska Zaklady naukowe w Tarnowie cz.1 Szkoła męska
Marta Dylewska Zaklady naukowe w Tarnowie cz. 2 Państwowa koedukacyjna szkoła handlowa
Marta Dylewska Bursy, internaty. Opieka nad młodzieżą szkolną. Szkoła ogrodnicza
Zuzanna Żmuda Wychowanie fizyczne
01 Drukarnie i księgarnie w Tarnowie
02 Publicystyka w Tarnowie
02 Publicystyka w Tarnowie
04 Rada Powiatowa
05 Wątok i Młynówka
06 Sądy w Tarnowie
07 Starostwo w Tarnowie
08 Poczta w Tarnowie
09 Kolej w Tarnowie
10 Warsztaty kolejowe w Tarnowie
11 Instytucje oświatowe – Towarzystwo Oświaty Ludowej
12 Towarzystwo Św. Wojciecha
13 Towarzystwo literacke im. Adama Mickiewicza
14 Towarzystwo Szkoły Ludowej
15 Towarzystwo Muzyczne
16 Muzeum Miejskie
17 Towarzystwa dobroczynne i humanitarne – Towarzystwo im. Św. Wincentego Apaulo
18 Dom Przytułku i Pracy
19 Dom dla nieuleczalnych
20 Katolickie Stowarzyszenie Pracy Kobiet
21 PCK
22 Praca Narodowa Kobiet
23 Lecznica dla Dzieci
24 Zakłąd Sióstr Albertynek
25 PBK
26 Baraki dla bezdomnych
27 Cmentarze w Tarnowie
28 Cmentarz żydowski
29 Oazy Tarnowa – Ogród miejski czyli Strzelecki
30 Planty Książęce

Załączniki