Zbliżenia

W niedzielę 16 marca, tuż przed spektaklem „Mały Książę” odbędzie się wernisaż prac Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego. 

Konkurs, organizowany po raz szósty przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, zgromadził blisko tysiąc prac, które do końca marca będzie można oglądać we foyer teatru. Tegorocznym tematem przewodnim były ”Zbliżenia”.

„Zbliżenia”, stały się, zgodnie z zamierzeniami organizatorów, źródłem do interpretacji kształtujących indywidualne spojrzenie fotograficzne i stanowiących o różnorodności nadesłanych prac. Makrofotografia lub bliski plan to formy często adoptowane przez miłośników zdjęć przyrodniczych. Wynik osiągnięty dzięki cierpliwości autorów oraz umiejętności dostosowania się do specyficznych wymogów warsztatu wzbudza podziw. Dzięki zbliżeniom optycznym powstały również fotografie innego typu, enigmatyczne i pobudzające wyobraźnię, w których przedstawiana materia zamieniła się w abstrakcyjne kompozycje, układy czysto graficzne lub malarskie. Kolejna kategoria to obrazy fragmentów ciała lub detale przedmiotów eksponujące ich fizyczny aspekt w zawężonym kadrze lub przeciwnie, w otoczeniu tła, które staje się prawie niewidoczne dzięki zastosowaniu minimalnej głębi ostrości. 

Niezaprzeczalnie, największą jednak różnorodność zaprezentowali autorzy, którzy znaleźli inspiracje w obserwacji relacji międzyludzkich oraz tych, które łączą ludzi i zwierzęta. Stan skupienia, mimika, fascynacja wyrażona poprzez spojrzenie lub gest, bliskość fizyczna to niektóre aspekty wzbogacające emocjonalnie i treściowo czysto formalne skądinąd pojęcie „zbliżenia” w sensie fotograficznego kadru. Szerzej jeszcze, bo w sferze symbolicznej odczytać można jedną z przedstawionych prac odzwierciedlającą zbliżenie człowieka i natury. Splatające się ze sobą gałęzie drzew tworzą niczym sklepienie ponad ludzką sylwetką wtapiającą się w pejzaż, wszechobecny, dominujący i monochromatyczny.

Jury konkursu wyróżniło fotografie, którym zaskakujące skojarzenie, oryginalna wizja lub wielopłaszczyznowa interpretacja tematu nadają szczególnej wartości artystycznej.

więcej informacji na stronie: www.gcb-skrzyszow.pl

NATALIA WIATR – IGŁA Z NITKĄ

Załączniki