Zapraszamy do udziału w plebiscycie: Małopolska. Widać zmiany!

W ciągu ostatnich lat oddano do dyspozycji mieszkańców wiele obiektów, których budowa lub remont dofinansowano ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wśród nich znajduje się m.in. Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, który w okresie od maja 2009 roku do kwietnia 2011 został gruntownie przebudowany.

Po modernizacji teatralny budynek zyskał zupełnie nową, przeszkloną elewację od strony ulicy Mickiewicza. Zmienił się układ niektórych pomieszczeń teatralnych. Na dużej widowni na widzów czekają nowe fotele. Znalazły się także miejsca dla osób niepełnosprawnych. Widownia teatralna przybrała kształt amfiteatralny – od poziomu zerowego do najwyższego miejsca jest różnica ponad czterech metrów – co znacznie poprawiło komfort oglądania spektakli.
Duża scena została wyposażona w urządzenia oświetlenia sceny – zainstalowanych zostało ponad sto nowych reflektorów o różnej charakterystyce i mocy. Całość obsługiwana jest za pomocą komputerowego pulpitu sterowniczego. System elektroakustyczny to w całości nowe instalacje i urządzenia. Nowy teatr to również duże, przestronne foyer z zamontowanym systemem wystawienniczym, w przestrzeni którego organizowane są wystawy tarnowskich artystów. Łączna wartość projektu modernizacji Tarnowskiego Teatru wyniosła ok. 15 mln złotych. Połowa tej sumy to środki unijne w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, druga część to wkład Gminy Miasta Tarnowa.

Zasady głosowania
Organizatorem Plebiscytu na najlepszą inicjatywę lokalną realizowaną z Funduszy Europejskich w Małopolsce pn. „Małopolska. Widać zmiany” jest Województwo Małopolskie. Celem Plebiscytu jest m.in.
promowanie projektów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zrealizowanych na terenie województwa małopolskiego, jako przykładów tzw. dobrych praktyk oraz zainteresowanie mieszkańców województwa małopolskiego tematyką Funduszy Europejskich.

Głosowanie potrwa do końca września. Zachęcamy do udziału w plebiscycie. Do wygrania są atrakcyjne nagrody (markowe czytniki e-booków).

Aby wziąć udział w Plebiscycie należy wejść na stronę internetową http://www.malopolskawidaczmiany.pl/votecontest/voteform/36120/ i zagłosować na dany projekt (opcja bez nagród).
Aby wziąć udział w Plebiscycie (opcja – Konkurs z nagrodami) należy wejść na stronę internetową http://www.malopolskawidaczmiany.pl/votecontest/voteform/36120/  i zagłosować na dany projekt oraz odpowiedzieć na pytanie i uzasadnić swój wybór.

Załączniki