Włodzimierz Górny (1935-2014)

9 października 2014 r. zmarł Włodzimierz Górny, aktor nestor Tarnowskiej Sceny.

Absolwent Państwowego Studium Dramatycznego przy Teatrze Śląskim w Katowicach.
Pracował w Teatrach: Białegostoku, Częstochowy, Gniezna, Jeleniej Góry, Koszalina, Poznania, Rzeszowa.

Swoją drogę teatralną w Tarnowie rozpoczął w latach 60-tych za dyrekcji Kazimierza Barnasia rolą Cezarego Baryki w spektaklu „Przedwiośnie” w jego reżyserii.

Tarnowscy widzowie pamiętają go ze znakomitych kreacji w spektaklach: „Czarownice z Salem” reż. A.Jakimiec,”Kurka Wodna” reż. S.Szaciłowski ”Rodzina” reż. W.Laskowska, „Miasto” reż. J.Głomb,”Zorza” reż. J.Andrucki, „Odprawie posłów greckich” reż. T.Pliszkiewicz, „Śnie nocy letniej” reż. Z.Najmoła.

Nagrodzony medalem za zasługi dla miasta Tarnowa i odznaką zasłużonego działacza kultury.

Załączniki