Tarnowski Teatr “Miejscem przyjaznym seniorom”

Tarnowska Rada Seniorów przyznała Teatrowi im. Ludwika Solskiego w Tarnowie zaszczytny tytuł “Miejsca Przyjaznego Seniorom” wraz z podziękowaniami za współpracę i wsparcie.

Wśród rozlicznych działań podejmowanych z seniorami lub dla seniorów, bardzo miło wspominamy współpracę z zespołem wokalnym Fermata, działającym na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy PWSZ w Tarnowie, czy niezwykle sympatyczny epizod z Buniami, które wystąpiły w spektaklu pod tym samym tytułem. Bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę, jesteśmy otwarci na nowe działania i jak zawsze zapraszamy na Mickiewicza 4 – mówi Rafał Balawejder, dyrektor naczelny tarnowskiej sceny.