TALIA korzenie po raz drugi

Teatr Solskiego w Tarnowie wraz z Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu już po raz drugi organizują Festiwal Talia Korzenie.

Talia Korzenie jest ostatnim wydarzeniem realizowanym w ramach Projektu Cztery TALIE roku. W ramach, którego odbyła się selekcja grup i indywidualnych wykonawców podczas przeglądów i konkursów o zasięgu regionalnym. Osiem najlepszych zespołów i indywidualnych wykonawców zostało zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu, spośród których Jury dokona wyboru dwóch zespołów i /lub/ indywidualnych wykonawców do udziału we wspólnej produkcji kończącej Projekt.

Podczas festiwalu zaprezentowane zostaną widowiska teatralne i parateatralne o zabarwieniu regionalnym, odnoszące się zarówno do tradycyjnej obyczajowości, obrzędowości, historii jak i te stanowiące satyrę otaczającej nas rzeczywistości. Twórcami a zarazem wykonawcami widowisk są najlepsze grupy i zespoły z terenu Małopolski, laureaci tegorocznych, prestiżowych festiwali oraz konkursów.

PROGRAM FESTIWALU:

czwartek, 29 listopada, godz. 10.00

 1. LYKORZ MIMO WŁOSNYJ WOLI – Amatorski Zespół Teatralny im. Józefa Pitoraka z Bukowiny Tatrzańskiej
  2. NA WIOZANIU U SOŁTYSA JANA – Zespół Regionalny ŚWARNI ŁOJCE z Sadku-Kostrzy
  3. MAGLOWANIE – KGW z Męciny
  4. WILIJO – Zespół Regionalny CZARDASZ z Niedzicy

  piątek, 30 listopada, godz. 10.00

  1. DOŻYNKI WE DWORZE W PRZYSZOWEJ
  – Zespół Regionalny PRZYSZOWIANIE z Przyszowej
  2. WOLORZE – Orawska Grupa Teatralna im. Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej
  3. HANUSINE WIONO – Grupa Obrzędowa z Pisarzowej
  4. ŚMIGUŚNIOKI – Zespół Regionalny LIMANOWIANIE z Limanowej

  Festiwal obędzie się 29 i 30 listopada w godzinach od 10 do 14 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, tel. 18 448 26 26.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Jury w składzie:
Kinga Piąty – aktorka Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Jadwiga Adamczyk – muzyk MCK Sokół w Nowym Sączu
Włodzimierz Jasiński – aktor Teatru Gorteska i Teatru Stu w Krakowie oraz
reżyser i scenarzysta

Po objerzeniu spektakli i widowisk 8 grup postanowiło wyróżnić:
– Orawską Grupę Teatralna im. Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej za
spektakl “Wolorze”
– Zespół Regionalny Przyszowianie z Przyszowej za program “Na wiozaniu u
sołtysa Jana”
– Zespół Regionalny Limanowianie im. L. Mordarskiego z Limanowej za program
“Śmiguśnioki”

Załączniki