Solski bogatszy o trzysta tysięcy

Trzy projekty przeszły pozytywnie procedurę konkursową w ramach naborów organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2016. 

Festiwal Komedii Talia, przegląd spektakli dziecięcych Mała Talia oraz projekt Solski na ludowo zostaną zorganizowane przy wsparciu MKiDN. Największa dotacja 225 tys. zł zostanie przeznaczona na organizację jubileuszowego XX Festiwalu Komedii Talia 2016.

Czekaliśmy na odwołania, aż do ubiegłego tygodnia licząc na pozytywne rozstrzygnięcia. Tym samym wszystkie przygotowane i złożone przez nas projekty znalazły się wśród dofinansowanych działań – podkreśla Rafał Balawejder, dyrektor Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie. Późna wiadomość o dofinasowaniu przeglądu Mała Talia zmusza nas do zmiany terminu tej imprezy. Przesuniemy ją na koniec listopada tak, by dzieciaki miały teatralne atrakcje przed wizytą św. Mikołaja.

Dofinansowane projekty:

– Organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii TALIA 2015 – 20. edycja Festiwalu (nurt konkursowy, nurt plenerowy, nurt mistrzów komedii) – pozyskane dofinansowanie 225 tys. zł w ramach Wydarzenia artystyczne priorytet Teatr i Taniec – planowany termin realizacji wrzesień 2016 roku;

– Organizacja VIII edycji Festiwalu “Mała Talia” (prezentacja 3 spektakli konkursowych, prezentacja własnego spektaklu, prezentacja 3 spektakli dziecięcych zespołów amatorskich, happening, konkurs plastyczny, wystawa prac konkursowych, warsztaty dla dzieci i młodzieży, gra miejska) – pozyskane dofinansowanie 45 tys. zł w ramach konkursu Edukacja priorytet Edukacja kulturalna, planowany termin realizacji listopad 2016 roku;

– Organizacja wydarzenia kulturalnego „Solski na ludowo” (wykonanie piosenek ludowych przez artystów teatru, występ grup ludowych, potańcówka w przestrzeni miasta, warsztaty etnograficzne) – pozyskane dofinansowanie 17 tys. zł w ramach naboru Dziedzictwo kulturowe priorytet Kultura ludowa i tradycyjna, planowany termin realizacji czerwiec 2016 roku.

Załączniki