Prapremiery, Mała Talia, infrastruktura

190 tysięcy złotych w ramach konkursów organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego trafi do Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie w 2013 roku. Dofinansowanie uzyskały projekty w kategoriach: wydarzenie artystyczne i rozwój infrastruktury.

Stuprocentowa skuteczność w kategorii wydarzenie artystyczne cieszy szczególnie. W trudnym roku finansowanym każda złotówka ma podwójną wartość, bo dokładamy ją do naszego skromnego budżetu – mówi Rafał Balawejder, dyrektor.

I tak w ramach projektu pod nazwą “Trzy razy pra”, teatr wyprodukuje trzy prapremiery teatralne, w które zaangażowani są młodzi twórcy (przygotowanie scenografii, reżyserii, muzyki czy napisanie samego tekstu). Będą to: “Bohaterowie” Anny Wakulik, “Konstelacje” Nicka Payn’e oraz “Walka czarnucha z psami” Bernarda Marie Kotles’a prezentowane na scenach kameralnych teatru. Celem jest prezentacja nowych tekstów dramaturgicznych tarnowskiej publiczności, a także stworzenie sceny prapremier w tarnowskim teatrze.

W czerwcu po raz piąty zostanie zorganizowany Festiwal Spektakli dla Dzieci Mała Talia Celem projektu jest podnoszenie kompetencji kulturalnych dzieci i młodzieży poprzez kampanię promującą aktywne uczestnictwo w kulturze. Piąta edycja Małej Talii ma zorganizowaną programowo formułę, w ramach której w 2013 roku ok. 4 tysiące dzieci głównie z Tarnowa, małych miasteczek i wsi z regionu tarnowskiego, a także województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego, będzie aktywnie uczestniczyć w warsztatach, obejrzy 9 spektakli (5 tytułów) konkursowych oraz będzie uczestniczyć 4 imprezach towarzyszących. Festiwalowi towarzyszyć będą interdyscyplinarne imprezy rozwijające pasje i talent twórczy dzieci.

100 tys. złotych zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia koniecznego dla prowadzenia przez Teatr działalności z zakresu edukacji kulturalnej potencjalnych widzów poza siedzibą własną w ramach przedstawień plenerowych. Dzięki temu umożliwione zostanie uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych wszystkich potencjalnych i aktywnych widzów, dla których obejrzenie spektaklu poza salą widowiskową jest jedyną możliwością (odległość do pokonania dzieląca od Teatru) lub dywersyfikacją oferty Teatru (odmienna możliwość odbioru spektaklu na otwartej przestrzeni).

Załączniki