widownia dużej sceny kilkadziesiąt czerwonych foteli u góry w oddali stoi dwoje mężczyzn dyrektorzy teatru

Konserwator BIS w Solskim

Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie rozpoczął nabór stażystów w ramach projektu „KONSERWATOR Bis – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”. Poszukiwani są: rekwizytor, montażysta dekoracji oraz elektroakustyk. Oferty można składać do 13 lutego.

Wybrani stażyści otrzymają stypendium w wysokości 1 515  przez blisko sześć miesięcy. Mogą liczyć także na  zwrot kosztów dojazdu w wysokości nie przekraczającej 140,00 zł miesięcznie – mówi Maciej Wietrzyk, odpowiadający w teatrze za przeprowadzenie projektu. Do tej pory 9 osób brało udział w programie KONSERWATOR, większość z nich została na stałe zatrudniona w teatrze.

Osoby bezrobotne składają dokumenty rekrutacyjne w: Teatrze im. L. Solskiego,  Zespole Zamiejscowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Tarnowie przy Al. Solidarności 5-9 oraz Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie (dziennik podawczy, parter) do dnia 13 lutego 2015r. (liczy się data wpływu). Więcej informacji na stronie internetowej:
http://wup-krakow.pl/projekty-wup/konserwator-bis/aktualnosci-projektu/rusza-rekrutacja-osob-do-projektu-201ekonserwator-bis-2013-program-aktywizacji-zawodowej-osob-pozostajacych-bez-zatrudnienia201d

Załączniki