Emocje

W sobotę 16 marca tuż przed spektaklem „Blackbird” odbędzie się wernisaż prac w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego.

Organizowany po raz piąty przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie zgromadził ponad tysiąc prac, które do końca marca będzie można oglądać we foyer teatru. Tegorocznym tematem przewodnim konkursu były ”Emocje”. Część uczestników praktykująca fotografię reportażową uchwyciła stany emocjonalne przeżywane spontanicznie. Inni twórcy skupili się na odtworzeniu stanów poruszenia wynikających z sytuacji o charakterze negatywnym bądź dramatycznym. Samotność, niepokój, tęsknota, oczekiwanie pobudziły ich wyobraźnię podobnie jak grzech, obłęd, rozpacz, niezrozumienie. Pozytywny ładunek emocjonalny odnaleźć można natomiast w pracach traktujących o miłości, wierze, czułości, o eksplozji radości, szczęściu, pasji. Obok fotografii, w których przestrzeń kształtowana była w sposób realistyczny, znalazły się również obrazy abstrakcyjne, oniryczne a także te odwołujące się do reakcji emocjonalnej widza jako odbiorcy artystycznych poszukiwań.

Fot. Dorota Rosińska „Błogostan”

Załączniki