Aukcja charytatywna dla 3-letniego Leonka. Licytujemy 2 karnety na Festiwal Komedii TALIA!

Jedną z tradycji Festiwalu Komedii Talia organizowanego przez Teatr im. Ludwika Solskiego jest wsparcie dla osób, które z powodu choroby znalazły się w potrzebie.

W tym roku na cele charytatywne zostały przekazane 2 karnety na Festiwal Komedii Talia 2015. Środki uzyskane z licytacji pomogą w rehabilitacji 3 letniego Leonka z Tarnowa.

Leonek urodził się 30 stycznia 2012 z wodogłowiem i przepukliną oponowo-rdzeniową. Przeszedł kilka bardzo ciężkich operacji neurochirurgicznych i wiele zabiegów. Jest po założeniu rurki tracheostomijnej z powodu wiotkości tchawicy, krtani i porażenia strun głosowych. Nasz Synek rusza nóżkami, więc jest ogromna szansa, że będzie chodził. Wymagać to jednak będzie wieloletniej rehabilitacji, a NFZ pokrywa zaledwie kroplę w morzu potrzeb. Liczy się każda złotówka, ponieważ konieczna będzie rehabilitacja 3-4 razy w tygodniu, a koszt jednej sesji to ok. 80 zł.Turnus rehabilitacyjny to koszt ok. 2500zł. Sporo nakładów finansowych wymaga również pielęgnacja rurki tracheostomijnej i skóry wokół niej. Szczegółowe informacje nt. możliwości pomocy dla małego Leonka można znaleźć na stronie www.pomocdlaleonka.pl.

Warto zauważyć, że karnety na festiwal już dawno zostały wyprzedane i nie ma możliwości zakupienia ich w kasie teatru. Jednak nie bilety są tutaj najważniejsze, a możliwość wsparcia leczenia osoby potrzebującej – mówi Krzysztof Bogusz z Biura Promocji i Organizacji Widowni Teatru Solskiego.

Cały dochód z licytacji zaproszeń zostanie przekazany na konto Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej, z przeznaczeniem na pomoc w leczeniu Leonka.

Licytacja karnetów będzie prowadzona w portalu www.tarnow.net.pl w dniach od 14 września godz. 18.00 do 17 września godz. 15.00.

Licytacja – http://www.tarnow.net.pl/index.php?pokaz=wiadomosc&id=17647 

Załączniki