100 urodziny Andrzeja Bobkowskiego

Mamy olbrzymią przyjemność zaprosić tarnowską publiczność 29 października (wtorek, godz. 17.00) na poświęcone twórczości Andrzeja Bobkowskiego. 

To niezwykłe spotkanie teatralne, w ramach którego będzie można zapoznać się z dramatem „Czarny piasek” w interpretacji wspaniałych polskich aktorów – wśród aktorka Teatru Solskiego – Matylda Baczyńska.

W setną rocznicę urodzin wybitnego polskiego pisarza Andrzeja Bobkowskiego, która przypada 27 października 2013 roku, Departament Dziedzictwa Kultury MKiDN podjął szereg działań przypominających i promujących sylwetkę tego autora. W związku z tą rocznicą, w ramach projektu zatytułowanego „Tydzień z Andrzejem Bobkowskim”, odbędzie się w całym kraju szereg interesujących wystaw, konferencji naukowych, spotkań i imprez propagujących twórczość tego interesującego pisarza i diarysty.

Jedną z nich będzie cykl czytań performatywnych dramatu „Czarny piasek” Andrzeja Bobkowskiego zrealizowany przy współpracy: Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie, Teatru „Bagatela” im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie oraz Teatru Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie.

Do realizacji tego wydarzenia zaproszenie przyjęli znani polscy aktorzy: Jerzy Zelnik, Radosław Krzyżowski, Urszula Grabowska, Matylda Baczyńska, Dariusz Wiktorowicz i Marcin Grzymowicz, którzy w dniach 27-29 października br. przedstawią publiczności trzech miast swoją interpretację dramatu autora „Szkiców piórkiem” w reżyserii Tomasza Kowalskiego.

„Czarny piasek” jest utworem bodaj najmniej znanym ze wszystkich, jakie wyszły spod pióra Andrzeja Bobkowskiego i wciąż czekającym na swoje tak literackie, jak teatralne odkrycie. Jubileusz stulecia urodzin autora jest zatem doskonałą okazją, by w ponad pięćdziesiąt lat od powstania utworu wskazać, że nie tylko diarystyka i epistolografia były żywiołem pisarza, ale był nim także, i to od najmłodszych lat, teatr.

Wychowany w kulcie teatru przez matkę, która karierę aktorską poświęciła dla rodziny, kształcony teatralnie przez wuja, sławnego aktora i reżysera, Juliusza Osterwę, dojrzewający w atmosferze „Reduty” i Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Bobkowski dał w postaci „Czarnego piasku” powód do głębokiego zastanowienia nad kondycją dzisiejszego homo teatralis i zarazem nad niemożnością naszej ucieczki przed historią i polskością.

Dramat Bobkowskiego, jakkolwiek tradycyjny w formie i wyrazie, daje rzadko spotykaną w swej przenikliwości analizę relacji międzyludzkich, rozważa problem winy i ofiary, stając pomiędzy tym, co intymne, a tym, co publiczne, antycypując jednocześnie tak aktualny dziś problem wielokulturowości. Zwłaszcza ten problem, nie wychwycony zrazu przez krytyków, wydaje się istotny w teatralnym przesłaniu pisarza, które ponad wszelką wątpliwość należy przedstawić widzowi. „Czarny piasek” poprzez psychologiczną złożoność postaci dramatu daje też możliwość scenicznego spełnienia, stworzenia ważnej kreacji.

Wstęp wolny za zaproszeniami. Bezpłatne zaproszenia można otrzymać:
– kasa biletowa Teatru L. Solskiego
– Radio RDN
– Uniwersytety Trzeciego Wieku – MWSE oraz Kromka Chleba

Liczba miejsc ograniczona.
Dodatkowe informacje – Biuro Promocji i Organizacji Widowni Teatru Solskiego w Tarnowie – 14 688 32 87.

foto: www.andrzej-bobkowski.pl/culture.pl

Załączniki