na żółtym tle napis kolorowy Mała talia, po prawej stronie napis czternasty festiwal dla dzieci mała talia 2022 na dole napis Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego

To teatr – konkurs plastyczny

Z okazji 14. edycji Festiwalu Mała Talia dla dzieci, tarnowski teatr ogłasza konkurs plastyczny dla młodych teatromanów. Termin nadsyłania prac mija 18 listopada br.

„Teatr to…? To pytanie kierujemy do uczniów szkół podstawowych i oczekujemy zilustrowanej odpowiedzi. Jesteśmy ciekawi czym jest dla dzieci Teatr, jakie mają z nim skojarzenia, jakie ma znaczenie w ich życiu, czy kształtowaniu postaw – mówi Jadwiga Podsada, koordynator Festiwalu

Technika wykonania prac – tylko płaskie formy rysunkowe lub malarskie (np.: ołówek, akwarela, kredki). Format B1, czyli 100 cm x 70 cm.

Konkurs adresowany jest do grup uczniów szkół podstawowych. Uczestników konkursu zgłaszają dyrektor lub nauczyciel placówki. Szkoła może wysłać tylko jedną pracę. Prace powinny być czytelnie podpisane na odwrocie przez autorów i zawierać dane kontaktowe opiekuna grupy. Podanie danych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie prac oraz nazwisk i autorów. Termin nadsyłania prac mija 18 listopada. Najciekawsze prace zostaną wystawione na foyer teatru i będzie można je podziwiać przez cały czas trwania Festiwalu Mała Talia dla dzieci.

Zgłoszenia wraz z wypełnioną klauzulą RODO należy przesłać na adres: Teatr im. Ludwika Solskiego ul. Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu. Informacje o konkursie pod nr tel. 14 688 32 87 lub sekretariat@teatr.tarnow.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego

Wystawa prac “Teatr to..” w ramach XIV Festiwalu Mała Talia dla dzieci – fot. Lidia Jaźwińska