Teatr przyjazny seniorom

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie został wyróżniony certyfikatem "Miejsce przyjazne seniorom". Wręczenie certyfikatu odbyło się 1 października 2019 r. podczas uroczystej gali organizowanej z okazji Dnia Tarnowskiego Seniora.

W konkursie organizowanym przez Urząd Miasta Tarnowa wyróżnione zostały miejsca najbardziej przyjazne Seniorom na mapie Tarnowa. Przyjazne w rozumieniu takie, które dysponują wachlarzem usług i świadczeń odpowiadających potrzebom seniorów.

Od wielu lat Teatr im. Ludwika Solskiego zaprasza osoby starsze do jak najaktywniejszego uczestniczenia w kulturze. Seniorzy to ważna grupa widzów stanowiąca znaczny odsetek klientów Teatru Solskiego, a zarazem bardzo opiniotwórcze środowisko. W związku z zachodzącymi zmianami demograficznymi i społecznymi seniorzy są rosnącą grupą odbiorców oferty Teatru. Jest to powodowane dostępnością większej ilości wolnego czasu, jak i zdolnością do samoorganizacji.

W ofercie Teatru Solskiego znajduje się szereg preferencyjnych ulg dla seniorów - m.in. bilety ulgowe dla emerytów i rencistów, bilety grupowe dla słuchaczy Uniwersytetów III Wieku, a także bilety dla osób niepełnosprawnych. Swoją ofertę dla seniorów Teatr stara się promować poprzez kontakt ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz seniorów. Budynek Teatru po zakończonej w 2011 roku modernizacji cechuje zwiększona funkcjonalność i brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. To wszystko sprawia, że Teatr jest miejscem przyjaznym seniorom.

Dodatkowe informacje o ofercie dla seniorów można uzyskać w Biurze Organizacji Widowni codziennie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00 lub telefonicznie (14) 688 32 87, tel. kom. 784 976 025, e-mail: promocja@teatr.tarnow.pl.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!


W ofercie Teatru im. Ludwika Solskiego znajduje się szereg preferencyjnych ulg dla seniorów.
W cenniku znajdują się 3 rodzaje biletów popularnych wśród seniorów.

Bilet ulgowy – dostępny dla emerytów i rencistów po okazaniu legitymacji – bilety indywidualne w cenie 30 zł.

Bilet dla osób z niepełnosprawnością - bilet dostępny dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów po okazaniu legitymacji osoby niepełnosprawnej. Celem zwiększenia dostępności do wydarzeń kulturalnych dla osób niepełnosprawnych wprowadzony został bilet ulgowy o symbolicznej wartości 18 zł, który umożliwia po okazaniu stosownej legitymacji upoważniającej do zniżek do wstępu na spektakle będące w repertuarze Teatru (produkcje własne tarnowskiego teatru).

Seniorzy korzystają również z biletów rodzinnych zabierając swoje wnuki i prawnuki na spektakle familijne.
Dzięki specjalnym akcjom promocyjnym, skierowanym do seniorów, cena wejścia na spektakl jest porównywalna z ceną biletów kinowych (a czasem nawet niższa!), co daje niepowtarzalną okazję poszerzenia horyzontów i spędzenia wyjątkowego wieczoru na widowni.

Seniorzy jako klienci instytucji jaką jest teatr w Tarnowie są obecni od momentu jego założenia. Od momentu przekształcenia go w teatr zawodowy możemy mówić o preferencyjnych ulgach dla tej grupy odbiorców oraz profilowaniu oferty. Wraz z rozwojem organizacji pozarządowych skupiających seniorów oraz utworzeniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku współpraca uległa zacieśnieniu, a kontakty stały się częstsze. W wielu przypadkach umożliwiając seniorom nie tylko bierne korzystanie z oferty Teatru, ale niejednokrotnie prezentację własnych teatralnych talentów.
W ostatnich latach Duża Scena jest miejscem nie tylko miejscem odbioru oferty spektakli i koncertów jakie organizuje Teatr Solskiego, ale również miejscem spotkań, odczytów i prezentacji przedstawień organizowanych przez seniorów.

„60+Kultura”
Teatr kilkakrotnie brał udział w ogólnopolskiej akcji - Weekend seniora z kulturą. Akcja „60+Kultura” organizowana w pierwszy weekend jesieni, była skierowana do osób powyżej sześćdziesiątego roku życia. Projekt miał na celu zachęcić do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, dzięki wykorzystaniu oferty dostępnej w miejscu zamieszkania seniorów. Bilety były dostępne w promocyjnej cenie 10 zł.


Promocja oferty wśród Seniorów
Swoją ofertę dla seniorów Teatr stara się promować poprzez kontakt ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz seniorów. Są to m.in. Uniwersytety Trzeciego Wieku w Tarnowie, Brzesku, Mielcu, Gorlicach,a także Związki Emerytów i Rencistów, czy też Związek Nauczycielstwa Polskiego z pobliskich gmin i powiatów. Ponadto bardzo dobrze układa się współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz grupami seniorów działających przy parafiach oraz domach kultury na terenie regionu tarnowskiego.
Seniorzy znajdują się w grupie klientów którzy jako pierwsi – jeszcze przed premiera mają okazje oceniać pracę reżyserów podczas prób generalnych oraz pokazów przedpremierowych.

Czy budynek jest wolny od barier architektonicznych?
Teatru im. L. Solskiego po modernizacji cechuje zwiększona dostępność budynku. Po modernizacji obiekt zyskał na funkcjonalności i dostępności. Dla osób niepełnosprawnych lub mających problemy z poruszaniem się od strony budynku Poczty Polskiej, znajduje się wydzielone i oznaczone miejsce postojowe, Od strony przystanku komunikacji miejskiej zlokalizowany jest podjazd do holu budynku. Biuro Obsługi Widowni i kasy zlokalizowane są w foyer, dzięki czemu osoby odwiedzające Teatr Solskiego mają dostęp do pełnej informacji o repertuarze. Duża widownia przybrała kształt amfiteatralny. W pierwszym rzędzie znalazło się 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Odpowiednio przystosowana toaleta uwzględniająca potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze obok szatni. Teatr jest wyposażony w windę pozwalającą wjechać na pierwsze piętro, gdzie w znajduje się mała scena oraz pomieszczenia administracyjne. Nowy Solski to również duże, przestronne foyer z zamontowanym systemem wystawienniczym, w przestrzeni którego organizowane są wystawy tarnowskiego Biura Wystaw Artystycznych. Dzięki temu obiekt cechuje pełna dostępność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.