Kultura w sieci. Jan Tarnowski "Consilium Rationis Bellicae" (Rada sprawy wojennej)

 

 

 

 

 

Jan Amor Tarnowski (1488-1561) – hetman wielki koronny i właściciel miasta Tarnowa, urodził się w 1488 r. na zamku tarnowskim. Był syn em Jana Amora Młodszego kasztelana krakowskiego i Barbary Zawiszanki z Rożnowa, wnuczki sławnego rycerza Zawiszy Czarnego. Tarnów za czasów hetmana Jana Tarnowskiego stał się jednym z pierwszych ośrodków architektury renesansowej w Polsce, był bardzo mocno ufortyfikowany, a same fortyfikacje należały do najnowocześniejszych. Jan Tarnowski zasłynął jako reformator polskiej sztuki wojennej i autor zasad użycia jazdy na polu walki.
Jest autorem dzieła pt. „Cosilium rationis belicae (Rada Sprawy Wojennej)”. Praca ta  stanowi najwybitniejsze dzieło polskiego piśmiennictwa wojskowego z XVI w.  Jako wybitny praktyk Jan Tarnowski zebrał w swojej pracy wskazówki dotyczące prowadzenia działań wojennych oraz postulaty reform wojskowych. Praca hetmana Tarnowskiego traktowana była w epoce staropolskiej jako podręcznik sztuki wojennej. ''Consilium rationis bellicae" wydrukował w Tarnowie, w 1558 Łazarz Andrysowic, nakładem autora.

Jednym z partnerów projektu „Tarnów A.D. MMXX – 2.020” jest Zakład Karny w Tarnowie.

W nagraniu udział wzięli: Tomasz Piasecki, aktor teatru i Natalia Katra, funkcjonariusz Służby Więziennej Zakładu Karnego w Tarnowie, wychowawca ds. kulturalno-oświatowych.

 

Fot. Artur Gawle, Małgorzata Mikos