Reprodukcja czyli dyrektorzy w „11. odsłonach, nie tylko komediowych”

11. „odsłon” artystycznej twórczości kolejnych dyrektorów i twórców zaproszonych przez nich do współpracy. Teatr pod ich rządami zmieniał się, wraz z czasami w których żyli – mówi Wioletta Ławniuk, koordynator pracy artystycznej a zarazem pomysłodawczyni wystawy. Były spektakle lepsze i gorsze, bardziej lub mniej zapamiętane przez publiczność.

Subiektywny wybór fotosów z 55. realizacji scenicznych zostało przedstawionych na wystawie zaprezentowanej we foyer tarnowskiego teatru. Warto je poznać ze względu na autorów, scenografów i reżyserów, aktorów, którzy gościli w ciągu ostatniego półwiecza w Tarnowie.

Nie zabraknie reżyserów, których inscenizacje zobaczymy podczas XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii TALIA 2014: Mikołaja Grabowskiego – „Apetyt na czereśnie” z 1971, Anny Augustynowicz „Brel” z 1990, Jacka Głomba „Miasto” z 1992 czy debiut aktorski Marcina Hycnara w „Małym Księciu” w 1995 roku.

Tak więc w kolejności przedstawiają się: Kazimierz Barnaś, Józef Morgała, Ryszard Smożewski, Barbara i Józef Zbiórgowie, Wiesław Hołdys, Jacek Andrucki i Jan Borek, Jerzy Sopoćko, Stanisław Świder, Wojciech Markiewicz, Edward Żentara, i Ewelina Pietrowiak w naszych „11. Odsłonach, nie tylko komediowych”.

Załączniki