Regulamin subskrypcji

Regulamin subskrypcji biuletynu informacyjnego Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie 

 Biuletyn informacyjny  Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie  - to listy elektroniczne bezpłatnie przesyłane przez Biuro Promocji i Organizacji Widowni Teatru na adres e-mail podany w formularzu subskrypcji biuletynu informacyjnego, zawierające informacje dotyczące aktualnej oferty  Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie lub podmiotów współpracujących. Dopisując swój adres e-mail, do Biuletynu biuletynu informacyjnego Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie , zgadzasz się na otrzymywanie powyższych informacji oraz akceptujesz ten Regulamin. 

 Sposób prenumeraty biuletynu informacyjnego  Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie: 

Wpisz swój adres e-mail w odpowiednie pole w formularzu subskrypcji Biuletynu informacyjnego (lewa kolumna strony www.teatr.tarnow.pl), wybierz opcję "Akceptuję REGULAMIN »", i zatwierdź, przyciskiem "zapisz".

 Odbierz swoją pocztę i odczytaj e-mail potwierdzający chęć prenumeraty biuletynu informacyjnego Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Potwierdź swoją decyzję poprzez kliknięcie w odpowiedni link w otrzymanym mailu. 

 Sposób wypisania się z prenumeraty biuletynu informacyjnego Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie: 

W każdym biuletynie informacyjnym przesłanym na adres e-mail subskrybenta znajduje się informacja o możliwości rezygnacji z biuletynu, wraz z aktywnym linkiem umożliwiającym rezygnację.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej www.teatr.tarnow.pl.

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie  zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na stronie intemetowej www.teatr.tarnow.pl. O wprowadzanych zmianach w regulaminie subskrypcji jej członkowie są informowani za pośrednictwem wiadomości e-mail.