Projekt – Na Dachu – piąta scena Solskiego

Projekt – Na Dachu – piąta scena Solskiego

W ramach projektu Na Dachu – piąta scena Solskiego z programu Infrastruktura kultury, Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego zakupiono wyposażenie nagłośnieniowo - oświetleniowe do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, dzięki któremu możliwe jest eksploatowania nowej sceny NA DACHU. Nowoczesny sprzęt akustyczny
i oświetleniowy przyczyni się do poprawy jakości prezentowanych spektakli. 

Projekt Na dachu – piąta scena Solskiego został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i ze środków budżetu Miasta Tarnowa.